již přes 10 let jsme specialisté v oboru archivace.

Archivace

Co Vám naše archivační služby přinesou?

Máte mnoho písemností a nemáte čas na jejich evidenci, zpracování a uložení do archívu?

Nemáte personální ani prostorové kapacity pro správu podnikového archivu? Platíte vysoké nájemné za kanceláře a sklady ve městě, kde se hromadí stále větší objem nezpracovaných podnikových písemností? Ztrácíte přehled ve Vašich písemnostech?

Co nabízíme:

 • Tvorba podnikového spisového, skartačního a archivačního řádu
 • Evidenční a odborné posouzení písemností a jejich roztřídění a uspořádání : k archivaci a ke skartaci
 • Zařazení a uložení písemností do archivačních boxů
 • Převzetí a svoz vytříděných písemností do externí spisovny
 • Elektronické zpracování převzatých dokumentů
 • Zpracování individuálních skartačních plánů a jejich schválení Státním oblastním archivem
 • Uložení dokumentů typu „S“ do doby jejich možné skartace v externí spisovně v dojezdové vzdálenosti 1 hodina od Prahy
 • Předání dokumentů typů „A“ do příslušného Státního oblastního archivu
 • Doručování písemností jejich majiteli dle individuálních potřeb
 • Roční revize písemností uložených v externí spisovně včetně pravidelné roční skartace
 • Skartační řízení a fyzická likvidace písemností

Pokud se chcete dozvědět více o službě Archivace, prosím kontaktujte nás.
 

Proč využít naše služby:

 • Nižší pracnost pro vlastní zaměstnance, úspora času
 • Snížení provozních a investičních nákladů
 • Není nutné mít vlastní pracovníky odpovědné za archivační a spisové služby
 • Přehled v podnikových písemnostech
 • Stálá shoda s platnou legislativou
 • Efektivní a bezpečná likvidace písemností