již přes 10 let jsme specialisté v oboru archivace.

Skartace

Co Vám naše skartační služby přinesou?

kontejner na tiskoviny určené ke skartaciÚsporu nákladů, zlepšení organizace spisů, jejich balení a optimální uložení. Můžete též počítat se zmenšením provozních nákladů díky snížení objemu neefektivního a drahého uložení dokumentů ve Vašich kancelářských prostorech a produktivnějším využitím vlastních administrativních pracovníků a jejich nezatěžování činnostmi souvisejícími s likvidací použitého kancelářského papíru a ostatních nosičů dat a díky úspoře nákladů za pořizování velkokapacitních skartačních přístrojů či drtičů.

Středočeská spisovna Vám nabízí komplexní souhrn služeb potřebných pro bezpečnou a efektivní skartaci:

  • pronájem bezpečnostních uzamykatelných kontejnerů
  • nakládku a dovoz použitého kancelářského papíru či ostatních pevných nosičů dat
  • převoz použitého kancelářského papíru či ostatních pevných nosičů dat v bezpečnostních uzamykatelných kontejnerech
  • odbornou skartaci použitého kancelářského papíru nebo ostatních pevných nosičů dat dle normy DIN 32 757

Pronájem bezpečnostních kontejnerů na listiny určené ke skartaci
V rámci této nabídky Vám zajistíme libovolný počet plastových kontejnerů o objemu 240 l (vzhledově jsou srovnatelné s klasickou větší popelnicí) s bezpečnostním zámkem a úzkou štěrbinou na vhazování použitého kancelářského papíru, které jsou zpravidla umisťovány do sekretariátů nebo místností s kopírkou či faxem. Obsah kontejnerů je tak maximálně chráněn, neboť pouze Vámi určení zaměstnanci budou moci s bezpečnostním zámkem manipulovat.

Přeprava písemností k vlastní fyzické likvidaci
Po naplnění bezpečnostního kontejneru či v případě Vaší potřeby Vám na požádání či v pravidelných intervalech zajistíme buď přímo přepravu naplněného kontejneru nebo přepravu Vašich písemností určených ke skartování v papírových pytlích na místo jejich skartace prostřednictvím nákladní či osobní autodopravy.

Vlastní fyzická likvidace Vašich písemností
K vlastní fyzické lividaci písemností dochází ve velkokapacitním skartačním stroji sběrných surovin a to jejich rozdrcením podle normy DIN 32 757. Po likvidaci samozřejmě obdržíte certifikát o provedení likvidace písemností.

Neváhejte nás prosím kontaktovat s dotazy! Naše služby si můžete objednat jako celek, rádi ale zajistíme i jen část celého procesu, např. pouze samotnou skartaci. Kontaktujte nás, doporučíme Vám nejvhodnější postup.