již přes 10 let jsme specialisté v oboru archivace.

Nahlížení do písemností

Vyhledávání informací

  • Nahlížet do písemností dané organizace smí pouze ukladatel a jím pověřená osoba a orgány státní správy.
  • Každý, kdo bude nahlížet do písemností uložených ve spisovně, je evidován v "Knize návštěv".
  • Všechny žádosti o informace jsou vyřizovány v nejkratším možném termínu dle dohody (osobně, poštou, telefonem, faxem nebo přes e-mail).
  • Při žádosti o výpůjčku je pořízena kopie uloženého originálu písemnosti s razítkem o shodnosti kopie s originálem uloženým ve spisovně a je vyhotoven "Protokol o zaslání kopie".