již přes 10 let jsme specialisté v oboru archivace.

Přeprava písemností

Příjem a příprava písemností k přepravě

Tato služba je účtována na hodinové bázi, což umožňuje flexibilní náklady na pracovní sílu. V rámci tohoto servisu je poskytováno balení a přefiltrování dokumentů, základní třídění dokumentů pro jejich možnou přepravu, balení do archivačních krabic. Dále zahrnuje indexaci archivních krabic a zanesení do počítačové evidence.

  • Písemný materiál je přijímán celoročně na základě "Protokolu o předání písemností"
  • Písemný materiál se roztřídí pro jeho snažší přepravu
  • Odvoz písemností zajišťuje ukladatel či dle dohody s ukladatelem spisovna nákladní či osobní autodopravou
  • Přepravované písemnosti jsou ukládány do obalů / archivních krabic nebo převázány tak, aby nedošlo k jejich ztrátě či poškození. Podle množství jsou písemnosti nadstandardně převáženy v uzamykatelných kontejnerech.
  • O přejímce písemností likvidované organizace bez nástupce je předem vyrozuměn příslušný státní archiv, který by měl zajistit převzetí písemnosti typu "A" (archiválií podle zákona o archivnictví).

Doprava písemností

Jedná se o jednorázovou službu spojenou s přepravou dokumentů od ukladatele do místa uložení osobní či nákladní dopravou. Středočeská spisovna s.r.o. je schopna tuto dopravu na základě dohody s ukladatelem zajistit. V případě zájmu ukladatele je možné, aby si ukladatel dokumenty přepravil sám.

Máte zájem o zpracování Vašich písemností? Nechte si udělat nabídku! Kontaktujte nás telefonicky nebo emailem, naše ceny Vás příjemně překvapí.