již přes 10 let jsme specialisté v oboru archivace.

Ceník

Cenová nabídka je zpracována individuálně pro každého zákazníka.

Nabídka je zpracována na základě znalosti konkrétních potřeb zákazníka, množství a charakteru spisů i požadovaném rozsahu služeb.

Mezi základní informace patří:

  • objem spisů – určuje se v kusech či běžných metrech (bm)
  • jejich současný stav uložení – pořadače, archivní boxy, volně ložené písemnosti,...
  • způsob roztřídění
  • požadovaná doba uložení ze strany zákazníka
  • místo současného uložení spisů

Reference našich zákazníků poskytujeme na požádání.

Pokud chcete zpracovat nabídku našich služeb, prosím kontaktujte nás.