již přes 10 let jsme specialisté v oboru archivace.

Externí archivář

Nedůvěřujete externímu uložení Vašich písemností? Žádný problém!!

I ve Vašich firemních prostorech přenechte starost se spisovou službou, skartací a archivací dokumentů na nás!!

Zakládáte vlastní podnikový archiv a neznáte platná pravidla? Nemáte čas starat se správně o Váš interní podnikový archív?

Ušetříme Váš čas i finanční prostředky a převezmeme starost o správu Vašeho interního archívu.

A to vše ve Vašich prostorech bez následné externí manipulace s písemnostmi.

Co nabízíme:

 • Poradenství při zřízení podnikového archívu
 • Tvorba interního spisového, skartačního a archivačního řádu
 • Evidenční a odborné posouzení písemností pro efektivní archivaci
 • Roztřídění a uspořádání písemností ve Vašich prostorech: k archivaci a ke skartaci
 • Vlastní fyzické vytvoření podnikového archívu
 • Následná pravidelná aktualizace stavu archivu na základě dohodnutých individuálních časových plánů pro zatřídění spisů
 • Revize stávajících spisů ve Vašich prostorech
 • Skartační řízení a fyzická likvidace dokumentů

Pokud se chcete dozvědět více o službě Externí archivář, prosím kontaktujte nás.

 

Proč využít naše služby:

 • Zavedení jednotných pravidel evidence písemností
 • Přehled v podnikových písemnostech
 • Písemnosti máte stále u sebe a pod svou výlučnou kontrolou
 • Nepotřebujete vlastní pracovníky pro správu písemností
 • Úspora místa a provozních nákladů snížením původního objemu písemností a jejich pravidelnou roční aktualizací
 • Vždy v souladu s platnou legislativou

Služba je kdykoli vypověditelná.
Profesionální služba vždy zohledňuje platné zákonné úpravy i ve vztahu k nadřízeným orgánům.